Dalsze informacje dotyczące realizowanych projketów

    Dalsze informacje  dotyczące : projektu  realizowanego  z  Środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy >zobacz innych projektów proekologicznych  realizowanych przez Wydział Środowiska > zobacz                          

  Drukuj

  Rozliczenie zaliczek I – etap

  Zachęcamy  do  jak najszybszego  zgłaszania się   celem  podpisania  aneksów do umów  dotyczących  wykonanych już  instalacji w latach 2012 -2013 r.  W aneksie określany jest termin przejścia na własność  Użytkownika instalacji  solarnej oraz ewentualna  kwota zwrotu.  Dotychczas  podpisano 1531  aneksów  i wypłacono zwroty  w kwocie  805 688 zł .  Harmonogram  podpisywania aneksów   ma  charakter  porządkowy, nie

  Drukuj

  II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu

  Powiat  Suski w 2018 r   zajął   II miejsce  w   Ogólnopolskim  Rankingu Energii Odnawialnej  – kategoria  energia słoneczna   >zobacz Związek   Powiatów Polskich  rok rocznie  przedstawia    Ranking   w którym  klasyfikowane są min. Powiaty.   W rankingu   prowadzona jest punktacja  ogólna  obejmująca wszystkie rodzaje energii   dla każdego  rodzaju energii  (energia słoneczna,  biomasa, energia

  Drukuj

  Rozliczenie zaliczek solary – I etap

  W związku   z  rozliczeniem  projektu   z  Narodowym Funduszem  Ochrony  Środowiska  i Szwajcarsko Polskim Programem Współpracy   rozpoczynamy  proces  rozliczania się  z  Uczestnikami  projektu.    W  pierwszej kolejności   rozliczamy się z  Uczestnikami  projektu  których instalacje  zostały wykonane  w latach  2012-2013.  Planujemy  przeprowadzić  proces  rozliczania  w okresie  8 styczeń  – 24 marca  2018 r. Rozliczanie  uczestników  etapu

  Drukuj

  Wesołych Świąt, Szczęśliwego Nowego Roku

      Zdrowych  i  Wesołych Świąt  Bożego Narodzenia dużo, dużo  zdrowia,  spełnienia wszelkich  marzeń, i   jak najwięcej słońca w nadchodzącym Nowym Roku     życzą Józef Bałos -  Starosta  Suski    Zbigniew  Hutniczak -  Wicestarosta  Suski  Ryszard  Hadka   -  Przewodniczący  Rady  Powiatu Paweł Dyrcz   wraz    z Współpracownikami    

  Drukuj

  Zgłoszenia serwisowe – II etap

  W przypadku  braku   realizacji zgłoszeń   serwisowych  instalacji  solarnych  wykonanych   w 2016 r  przez  firmę Energia Polska, proszę  przekazanie  informacji  o zaistniałej  usterce na numer  tel. 33 87 57 938 .   Po  zgłoszeniu  usterki  zlecimy wykonanie zastępcze serwisu.      

  Drukuj

  Złożono wniosek – Solary, Ogniwa PV, Pompy ciepła

  W dniu  5.12.2017  w ramach konkursu  organizowanego  przez Marszałka Województwa  Małopolskiego  złożono  wniosek o dofinansowanie działań  związanych z wykonaniem:  instalacji  solarnych  instalacji  fotowoltaicznych powietrznych pomp ciepła w obrębie  budynków  mieszkalnych położonych na terenie  Powiatu Suskiego   Dofinansowanie   60 % kosztów. Kwota przeznaczona  na dotacje  86 986 000 zł.  Przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień  2018

  Drukuj

  Podpisano umowę – pellet

  W dniu   14.11.2017 r. podpisano umowę   na wymianę    około  200  niskosprawnych kotłów na kotły na pellet  w budynkach prywatnych na terenie  Powiatu Suskiego. Kwota  inwestycji 2 068 652  zł. Dofinansowanie  1 635 835 zł.   Projekt  realizowany będzie   w latach  2018 – 2020 w oparciu o  umowy   z  Mieszkańcami  którzy  złożyli  ankiety  w terminie  do 30.06.2016

  Drukuj

  Inwentaryzacja instalacji

  Trwają   prace  związane  z inwentaryzacją   wykonanych  instalacji  solarnych. Inwentaryzacja  służy potwierdzeniu, że  instalacja  jest fizycznie  w miejscu montażu  i jest  użytkowana. Przepisy  prawa   nakazują  Powiatowi przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji  ponieważ  przez okres  5 lat od daty montażu   instalacje  są własnością Powiatu  Suskiego. Przejście   na własność Użytkowników   instalacji solarnych możliwe będzie  po podpisaniu 

  Drukuj

  Oczekujemy na podpisanie umowy dotacji

  Przesłano do Urzędu Marszłkowskieg0  niezbędne dokumenty  do podpisania umowy pomiędzy  Powiatem Suskim, Marszałkiem  Województwa  Małopolskiego  w ramach działania  4.4.2  związanego z wymianą  nieefektywnych kotłów  na  wysokosprawne kotły (spełniające   wymogi  ECO DESIGN)   do spalania pelletu.  Po podpisaniu  umowy  z  Marszałkiem  będziemy  się kontaktować z Mieszkańcami  celem podpisania stosownych umów określających warunki  otrzymania dotacji. Trwają

  Drukuj