Przesłano do Urzędu Marszłkowskieg0  niezbędne dokumenty  do podpisania umowy pomiędzy  Powiatem Suskim, Marszałkiem  Województwa  Małopolskiego  w ramach działania  4.4.2  związanego z wymianą  nieefektywnych kotłów  na  wysokosprawne kotły (spełniające   wymogi  ECO DESIGN)   do spalania pelletu. 

  Po podpisaniu  umowy  z  Marszałkiem  będziemy  się kontaktować z Mieszkańcami  celem podpisania stosownych umów określających warunki  otrzymania dotacji.

  Trwają prace związane z  wykonaniem  ocen energetycznych na podstawie których ustalana jest  moc pieca oraz zakres niezbędnych prac.

   Wartość   umowy  2 068 652  zł.

   

  Więcej  informacji  > zobacz

   

   

   

   

   

   

  Drukuj