W związku   z  rozliczeniem  projektu   z  Narodowym Funduszem  Ochrony  Środowiska  i Szwajcarsko Polskim Programem Współpracy   rozpoczynamy  proces  rozliczania się  z  Uczestnikami  projektu. 

   

  W  pierwszej kolejności   rozliczamy się z  Uczestnikami  projektu  których instalacje  zostały wykonane  w latach  2012-2013. 

  Planujemy  przeprowadzić  proces  rozliczania  w okresie  8 styczeń  – 24 marca  2018 r.

  Rozliczanie  uczestników  etapu II  (instalacje wykonane w 2016 r.) nastąpi   po rozliczeniu  uczestników  etapu  I  czyli  w   kwietniu   2018    z uwagi min. na konieczność  przeprowadzenia procedury   związanej z ubezpieczeniem  instalacji.

   


  img_3914-kopiowanie

   

   

  Warunkiem  koniecznym   do otrzymania   instalacji  na własność i otrzymania  ewentualnej nadpłaty   jest podpisanie  aneksu, który  będzie podpisywany w następującej  kolejności > zobacz harmonogram

  W terminach wskazanych  w harmonogramie  należy  zgłosić się do  Starostwa  Powiatowego ul. Kościelana  5b  Wydział  Środowiska   pok. 113  celem podpisania aneksu/protokołu  zdawczo-odbiorczego   > zobacz wzór aneksu

   

  Prosimy  o przestrzeganie   terminów  zawartych  w harmonogramie

   

  Właściciele  podczas  podpisywania aneksu  winni okazać :

  a) dowód  osobisty

  b) aktualny numer  rachunku  bankowego

   

  Nadpłata  zostanie  przekazana  na wskazany rachunek bankowy w terminie  14 dni od daty podpisania aneksu/protokołu  przekazania. 

  W przypadku  braku rachunku  bankowego  wypłata nastąpi 60 dni  w kasie  urzędu

   

  Na  2349 rodzin   które   miały  wykonane   instalacje   2331  otrzyma  nadpłaty ( wartość  nadpłaty zostanie wymieniona w podpisywanym aneksie, protokole), a 18 osób będzie musiało dokonać  dopłatę . Lista lokalizacji  gdzie  będzie  dokonywana   dopłata znajduje się  w załączniku  > zobacz 

  Łączna  kwota  którą wypłacimy  Uczestnikom  projektu  (I etap)  to  około  1,2 mln zł

  Rozliczenie odsetek  > zobacz

   

  Dziękujemy za udział w projekcie

   

  Koordynator  Projektu

  Paweł  Dyrcz

  Drukuj