Website map

 

The list of all sub-pages which aims to facilitate navigation    >>  see

This website includes information on the solar system installation and use and provides contact details of the persons managing the project.

 

 

 

 

 

Przed wykonaniem instalacji

 

 1. Sprawdź kiedy będzie wykonana Twoja instalacja    >> zobacz

 2. Jeżeli chcesz potwierdzić lub upewnić się kiedy będzie montaż  >> zobacz

 3. Jeżeli chcesz zmienić termin wykonania instalacji gdyż wymaga tego szczególna sytuacja  >> zobacz

 4. Przed montażem instalacji w każdej gminie odbywają się spotkania z mieszkańcami  >> zobacz

 5. Zapoznaj się z elementami instalacji, które będą montowane  >>  INSTALACJE  >>  opis urządzeń 

 6. Zobacz zdjęcia już wykonanych instalacji  >> zobacz

 

 

 

 

 

 

Rozpoczynamy montaż

 

 1. Wykonawca winien okazać  upoważnienie przed wejściem na plac budowy

 2. Wykonawca winien sprawdzić czy można zoptymalizować projekt w zakresie efektu ekologicznego i ekonomicznego

 3. Wykonawca przystępuje do montażu- nie dłużej niż 2 dni

 4. Wykonawca przedstawia sposób  sposób wykonania instalacji Właścicielowi nieruchomości

 5. Wykonawca szkoli Właściciela nieruchomości  w zakresie przedmiotowej obsługi instalacji

 6. Inspektor  Nadzoru sprawdza wykonanie instalacji.

 7. Inspektor nadzoru przeprowadza odbiór instalacji . Zakres  obowiązków Inspektora Nadzoru >> zobacz 

 8. Odbiór instalacji przeprowadzany jest według ustalonych  zasad  >> zobacz

 9. Inspektor spisuje protokół odbioru   >> zobacz załączniki

 10. Właściciel nieruchomości otrzymuje komplet instrukcji obsługi urządzeń   >> zobacz

 

 

 

 img_3912-kopiowanie

 

 

 

Użytkujemy instalacje

 

 1. Mam pytanie  w zakresie obsługi  i funkcjonowania instalacji telefonuje  do Wykonawcy (przez okres do 30.07.2022 r)   >> zobacz 

 2. Chcę  poznać okresy gwarancji urządzeń   >>  zobacz

 3. Instalacja ulega uszkodzeniu  – zgłaszam usterkę  >> zobacz

 4. Chcę zapoznać się z instrukcjami online  >>  UŻYTKOWANIE  >> Elementy instalacji 

 5. Chcę zapoznać się z instrukcjami skróconymi  >> zobacz

 

 img_3924-kopiowanie

 

 

 

 

 

Kontakt  z osobami odpowiedzialnymi  za projekt

 

 I. Inspektor Nadzoru

 1. Chcę skontaktować się z inspektorem  Nadzoru Inwestorskiego  >> zobacz

 

II. Wykonawca prac

 1. Chcę skontaktować się z Wykonawcą  robót   >> zobacz

 2. Chcę skontaktować się z Koordynatorem Projektu po stronie  Wykonawcy  >> zobacz

 

III.  Starostwo Powiatowe

 1. Moje interwencje kierowane do Wykonawcy i Inspektora Nadzoru nie przynoszą zamierzonego skutku    >> zobacz

 2. chcę skontaktować się z Koordynatorem  Projektu po stronie Powiatu  >> zobacz

 

 

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA