w dniach  23-24.08.2017 r.  odbyła  się  wizyta  monitorująca  Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy   po zakończeniu realizacji   projektu. 

  Szwajcarsko  Polski  Program  Współpracy  reprezentowali :

  • Giudo Beltrani   – Dyrektor   Szwajcarsko  Polskiego Programu  Współpracy
  • Sylwia  Słomiak  – SCO
  • Dagmara  Wolska  – tłumacz

  Powiat Suski  reprezentowali :

  • Józef  Bałos – Starosta  Suski
  • Zbigniew Hutniczak  – Wicestarosta   Suski 
  • Paweł  Dyrcz – Koordynator  projektu
  • Marek  Mrugacz  – Z- ca  Koordynatora
  • Maria Fabiś  – Wydział Środowiska  

  W pierwszym dniu  rozmawiano    na temat zakresu realizacji  projektu realizacji  zakładanych celów i rezultatów.  Rozpoczynając  spotkanie   Pan  Starosta  Józef  Bałos   podziękował za wsparcie  finansowe  projektu  oraz  pomoc  okazaną w trakcie  realizacji  projektu w szczególności  w okresie  w którym  wykonawca pierwszego etapu ogłosił  upadłość. Przedstawiciele Powiatu  podkreślali, że  Darczyńcy   byli zawsze  nastawieni  na pomoc jaki dużą elastyczność   Szwajcarsko Polskiego Programu  Współpracy.

  W  drugim dniu  delegacja   Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy  miała możliwość  obejrzenia  ośmiu  przykładowych instalacji  solarnych   montowanych   w obrębie budynków mieszkalnych  wykonanych w  I  i II etapie  oraz  instalacji  solarnej przeznaczonej dla   szpitala.  Mieszkańcy  eksploatujący instalacje  podkreślali  aspekty związane  z oszczędnościami, ograniczeniem zanieczyszczeń.  Analiza  symulacji  komputerowych   przedstawionych   przez wykonawców  przed  rozpoczęciem  robót  w obrębie  budynków mieszkalnych  oraz  ilości  pozyskanej energii  zapisywanych na bieżąco w pamięci  sterownika  prowadzi  do wniosku, że  zakładane  rezultaty  zostały osiągnięte. 

                                                                               

   

  Po  zakończeniu   wizytacji  terenowej   dyskutowano  na następujące   tematy :

  • spełnienie warunków  na jakich  udzielono  wsparcia finansowego
  • wypełnienia  zaleceń  przeglądu śród-okoresowego
  • osiągnięcia  celów  projektu
  • upowszechniania  rezultatów
  • sposobu zarządzania projektem
  • kwestii  zgłaszanych przez  użytkowników
  • sprawozdawczości
  • wyników  audytu końcowego
  • szansach i zagrożeniach
  • trwałości projektu 
  • obowiązków po zakończeniu   realizacji projektu.

  Na  koniec   spotkania  Dyrektor   Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy   Pan Guido Beltrani   stwierdził, że  wszystkie   tematy  zostały  wyjaśnione, a realizacja programu  zostanie  przedstawiona  w siedzibie Funduszu  w Bernie wraz  z pozytywną rekomendacją.  Pozytywna   rekomendacja  pozwoli  na wypłatę  płatności  końcowej dla Powiatu Suskiego stanowiącej  zwrot części poniesionych kosztów  realizacji projektu.

  Więcej zdjęć   >  zobacz 

   

  Drukuj