The way of reporting comments on the quality of works can be found below.

  1. Uwagi właścicieli nieruchomości dotyczące jakości wykonanych robót zgłaszane przed terminem ukończenia inwestycji wyjaśniane będą przez Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania
  2. Uwagi należy  składać  Wykonawcy w pierwszej kolejności  kierownikowi brygady >>  zobacz 
  3. Przy wyczerpaniu drogi  o której mowa powyżej  należy kontaktować się z  Starostwem >>  zobacz
  4. Wyjaśnienia pisemne  udzielone przez Wykonawcę przekazywane będą Właścicielom nieruchomości a także do wiadomości  Powiatu suskiego
  5. Uwagi należy zgłaszać pisemnie