Dalsze informacje dotyczące realizowanych projketów

    Dalsze informacje  dotyczące : projektu  realizowanego  z  Środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy >zobacz innych projektów proekologicznych  realizowanych przez Wydział Środowiska > zobacz                          

  Drukuj

  Rozliczenie zaliczek I – etap

  Zachęcamy  do  jak najszybszego  zgłaszania się   celem  podpisania  aneksów do umów  dotyczących  wykonanych już  instalacji w latach 2012 -2013 r.  W aneksie określany jest termin przejścia na własność  Użytkownika instalacji  solarnej oraz ewentualna  kwota zwrotu.  Dotychczas  podpisano 1531  aneksów  i wypłacono zwroty  w kwocie  805 688 zł .  Harmonogram  podpisywania aneksów   ma  charakter  porządkowy, nie

  Drukuj

  Rozliczenie zaliczek solary – I etap

  W związku   z  rozliczeniem  projektu   z  Narodowym Funduszem  Ochrony  Środowiska  i Szwajcarsko Polskim Programem Współpracy   rozpoczynamy  proces  rozliczania się  z  Uczestnikami  projektu.    W  pierwszej kolejności   rozliczamy się z  Uczestnikami  projektu  których instalacje  zostały wykonane  w latach  2012-2013.  Planujemy  przeprowadzić  proces  rozliczania  w okresie  8 styczeń  – 24 marca  2018 r. Rozliczanie  uczestników  etapu

  Drukuj

  Serwis zastępczy – przetrarg

  Zapraszamy   do składania ofert  w zakresie  wykonania  serwisu  zastępczego   2349  instalacji solarnych  W związku , z  możliwością  wyczerpania się środków finansowych  z dotychczas   zawartej umowy na serwis zastępczy  dla  2349 rodzin  wykonanych  w latach   2012 – 2013  ogłoszono nowy przetarg  dla  zapewnienia ciągłości  realizacji zgłoszeń  serwisowych.   Wykonanie zastępcze serwisu  prowadzone  jest ,  w związku  z

  Drukuj

  Serwis instalacji – unieważnienie postępowania

  Unieważniono  postępowanie przetargowe na wykonanie serwisu zastępczego  dla 2349 instalacji solarnych w obrębie budynków mieszkalnych > zobacz  Czynności przetargowe zostaną powtórzone  ponownie.      

  Drukuj

  Ubezpieczenie instalacji solarnych i systemu monitoringu

  Zachęcamy  do składania  ofert na ubezpieczenie: 658 instalacji solarnych  zdalnego systemu  monitoringu  Instalacje  solarne   oraz system  monitoringu  zostały  wykonane    w 2016 r. Okres  ubezpieczenia  – 5 lat Zakres ubezpieczenia : pełny   Szczegóły   zapytania  ofertowego  > zobacz            

  Drukuj

  Serwis zastępczy – przetarg

  Zapraszamy   do składania ofert  w zakresie  wykonania  serwisu  zastępczego  w  roku  2017  : instalacji  solarnych  dla  2349 rodzin  instalacji  solarnej dla Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej wykonanych  w latach   2012 – 2013  w związku  z ogłoszeniem   upadłości  przez  Wykonawcę  robót   Solver  Sp.  z  o. o. Szczegóły  postępowania  przetargowego   > zobacz        

  Drukuj

  Druk ksiązki – wynik zapytania ofertowego

  Wyłoniono   Wykonawcę   który wykona  druk książki o projekcie    > zobacz       

  Drukuj

  Druk ksiązki, zaproszenie do składania ofert

  Zapraszamy do składania  ofert  na druk 4000 egz. książki  dotyczącej  realizacji  projektu związanego z montażem  instalacji solarnych. Termin składania ofert – 2.12.2016 r. godz. 15.00    zapytanie  ofertowe  > zobacz formularz  ofertowy  > zobacz   Poprzednie  postępowanie unieważniono  > zobacz              

  Drukuj

  Druk ksiązki – zapraszamy do składania ofert

  Zapraszamy do składania  ofert  na druk   4000 egz. książki  dotyczącej  realizacji  projektu związanego z montażem  instalacji solarnych Termin składania ofert 16 listopada 2016 r.   Zapytanie ofertowe > zobacz Formularz ofertowy > zobacz   Unieważnienie  postępowania    > zobacz    

  Drukuj