W dniu 27.04.2017 r. w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące realizacji  projektów   środowiskowych dla mieszkańców  Powiatu   Suskiego.

   

   

   

  W  ramach  środków Unii  Europejskiej   ujętych   Regionalnym  Programie  Operacyjnym  Województwa Małopolskiego.  W ramach działań  wspólnych    prowadzonych z  Gminami  podjęto   następujące działania :

  1. wymiana   około  600 pieców nisko sprawnych  na piece na ekogroszek  –   wniosek  wspólny  Gmin i Powiatu . Powiat  przygotował  wniosek  i złożył   w zakładanym terminie.   Uzgodniono  z   Gminami listę  domów objętych wnioskiem  kierując się  przede wszystkim  kryterium  dotyczącym   ocieplenia budynku i wieku kotła.  Osoby zakwalifikowane   do udziału w projekcie  otrzymają   do połowy  maja  pisemną  informację  w tym zakresie. W  czerwcu  planowane   są 3-4  spotkania   informacyjne . Miejsce  i termin zostaną wskazane  w korespondencji. W miesiącu lipcu  planowane jest przeprowadzenie bezpłatnego audytu wykonanego na koszt Marszałka Województwa  podczas  którego sprawdzany będzie  standard   energetyczny budynku  ( ocieplenie).  W  audycie energetycznym   mogą zostać określone obowiązki   jakie należy  wykonać  przed montażem kotłów. Kotły zakupowane  będą  samodzielnie przez Mieszkańców  i dofinansowane   w wysokości  300 zł do każdego kW mocy pieca jednak nie więcej niż 8000 zł.  Dofinansowanie  wypłacane będzie  na podstawie  umowy zawartej z  Powiatem. 
  2.  wymiana   około  200  pieców nisko sprawnych   na piece  na pellet, drewno-  wniosek samodzielny Powiatu. Powiat  przygotował  wniosek  i złożył   w zakładanym terminie.   Kryterium  doboru  wniosków było  ocieplenie  budynku i wieku kotła.  Osoby zakwalifikowane   do udziału w projekcie  otrzymają   do połowy  maja  pisemną  informację  w tym zakresie. W  czerwcu  planowane   są 3-4  spotkania   informacyjne . Miejsce  i termin zostaną wskazane  w korespondencji. W miesiącu lipcu  planowane jest przeprowadzenie bezpłatnego audytu wykonanego na koszt Marszałka Województwa  podczas  którego sprawdzany będzie  standard   energetyczny budynku  ( ocieplenie).  W  audycie energetycznym   mogą zostać określone obowiązki   jakie należy  wykonać  przed montażem kotłów. Kotły zakupowane  będą  samodzielnie przez Mieszkańców  i dofinansowane   w wysokości  300 zł do każdego kW mocy pieca jednak nie więcej niż 8000 zł.  Dofinansowanie  wypłacane będzie  na podstawie  umowy zawartej z  Powiatem.    Niektóre z Gmin  prowadzą  działania w tym obszarze  samodzielnie.
  3.  unieszkodliwianie   transport, demontaż  wyrobów zawierających azbest  w latach  2018-2020  – wniosek  wspólny  Gmin  i Powiatu.  W ramach działań   partnerskich  wszystkich gmin    i powiatu  Powiat przygotuje   i złoży  jeden wspólny wniosek  w zakresie  wymienionych działań  które  mogą być  dofinansowane  w wysokości  85 % kosztów  w tym koszty  demontażu. Złożenie   wniosku  nastąpi do  5.05.2018 r, a realizacja   zadania nastąpi  w latach  2018 – 2020.  W chwili obecnej  działania  te bez demontażu  prowadzone są na podstawie   porozumienia  z gminami. Dofinansowanie nie obejmuje  kosztów demontażu  i  wynosi około  70 %.
  4. montaż  instalacji  solarnych  do przygotowania  ciepłej  wody użytkowej -  działania  Powiatu.  Na podstawie  zebranych ankiet  przygotowano  Programy Funkcjonalno Użytkowe  będące   podstawą   przeprowadzenia  przetargu  po uzyskaniu dofinansowania. Marszałek  Województwa  planuje  ogłoszenie naboru wniosków  dla  jednostek samorządu terytorialnego  w III kwartale 2017 r.  Dofinansowanie  60  % kosztów.  Niektóre z Gmin  prowadzą  działania w tym obszarze  samodzielnie.  Po ogłoszeniu  naboru  planowane jest spotkanie  z Gminami  celem realizacji  zadania  wspólnego  przez Gminy i Powiat, jednak jest to zależne   od warunków naboru.
  5.  montaż  instalacji  fotowoltaicznych  -  działania  Powiatu.  Na podstawie  zebranych ankiet  przygotowano  Programy Funkcjonalno Użytkowe  będące   podstawą   przeprowadzenia  przetargu  po uzyskaniu dofinansowania. Marszałek  Województwa  planuje  ogłoszenie naboru wniosków  dla  jednostek samorządu terytorialnego  w III kwartale 2017 r.  Dofinansowanie  60  % kosztów.  Niektóre z Gmin  prowadzą  działania w tym obszarze  samodzielnie.  Po ogłoszeniu  naboru  planowane jest spotkanie  z Gminami  celem realizacji  zadania  wspólnego  przez Gminy i Powiat, jednak jest to zależne   od warunków naboru.

   

  Bliższe  informacje   na temat  realizacji   projektów    > zobacz

  Inicjator  działań :   Starostwo  Powiatowe  Wydział  Środowiska

   

  W spotkaniu udział wzięli

  1. Józef Bałos – Starosta Suski
  2. Ryszard Hadka – Przewodniczący Rady Powiatu Suski
  3. Paweł Sala – Burmistrz Miasta i Gminy Maków Podhalański
  4. Łukasz Palarski – Wójt Gminy Zembrzyce
  5. Stanisław Lichosyt – Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
  6. Rafał Lasek – Wójt Gminy Stryszawa
  7. Robert Wodziak – sekretarz Urzędu Miasta Jordanów
  8. Sławomir Łaciak – skarbnik Urzędu Gminy Stryszawa
  9. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe
  10. Elwira Listwan – Starostwo Powiatowe
  11. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
  12. Magdalena Matysiak – Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
  13. Kamila Kimala – Urząd Gminy Bystra – Sidzina
  14. Magdalena  Łabędzka – Urząd Miasta Jordanów
  15. Zbigniew Bryl – Urząd Gminy Jordanów
  16. Magdalena Malinka – Urząd Gminy Budzów
  17. Barbara Zgubisz – Pierog – Urząd Gminy Zawoja

   

   

   

   

  Drukuj