Radosnych Świąt Wielkanocnych

  Radosnych Świąt Wielkanocnych       Radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie  optymizmu i siły płynącej z odradzającego się życia  życzą:   Paweł Dyrcz  wraz z Współpracownikami z Wydziału Środowiska             

  Drukuj

  Złożono wniosek o płatność

  Złożono  wniosek o  refundację  kosztów  wykonania  instalacji solarnych na kwotę około 1,3 mln.  Inwestycja  choć  fizycznie  została  zrealizowana  zgodnie   z zapisami  umów   z Szwajcarsko Polskim Programem  Współpracy  i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  rozliczana  jest z funduszami po  wydatkowaniu środków na ten cel.  Powiat  oczekuje  na refundację  poniesionych  kosztów  w  wysokości około 

  Drukuj

  Serwis zastępczy – podpisano umowę

  Podpisano  umowę   na serwis   zastępczy  2349  instalacji solarnych  w 2017 r.  Zgłoszenia  serwisowe   realizowała  będzie firma   Grupa Solar Piotr Wójcik, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 161.   Cena oferty brutto: 215.661,78 zł   Oferowany czas reakcji serwisu 1 dzień (w trybie normalnym), Oferowany czas reakcji serwisu 7 godzin (w trybie pilnym).   Przekazano  Wykonawcy   wykaz  zgłoszeń 

  Drukuj

  Serwis zastępczy instalacji solarnych – otwarcie ofert

  W dniu  7.03.2017 r.  otwarto oferty   na serwisowanie  2349 instalacji  solarnych  w powtórzonym postępowaniu przetargowym. Złożono dwie oferty.    Poniżej zestawienie ofert :   Flexi Power Group Sp. z o. o. Sp. K.,  95-054 Wola Zaradzyńska, ul. Majora Hubala 157 Cena oferty brutto: 285.964,26 zł Oferowany czas reakcji serwisu  1 dzień (w trybie normalnym), Oferowany

  Drukuj

  Serwis zastępczy instalacji solanych – przetarg

  Zapraszamy   do składania ofert  w zakresie  wykonania  serwisu  zastępczego  w  roku  2017   instalacji  solarnych  dla  2349 rodzin  wykonanych  w latach   2012 – 2013  w związku  z ogłoszeniem   upadłości  przez  Wykonawcę  robót   Solver  Sp.  z  o. o.  Postępowanie  przetargowe  zostało powtórzone  w związku z koniecznością unieważnienia poprzedniego postępowania > zobacz Serwis  zastępczy  w 2017 r  

  Drukuj

  Serwis instalacji – unieważnienie postępowania

  Unieważniono  postępowanie przetargowe na wykonanie serwisu zastępczego  dla 2349 instalacji solarnych w obrębie budynków mieszkalnych > zobacz  Czynności przetargowe zostaną powtórzone  ponownie.      

  Drukuj

  Ubezpieczenie instalacji solarnych i systemu monitoringu

  Zachęcamy  do składania  ofert na ubezpieczenie: 658 instalacji solarnych  zdalnego systemu  monitoringu  Instalacje  solarne   oraz system  monitoringu  zostały  wykonane    w 2016 r. Okres  ubezpieczenia  – 5 lat Zakres ubezpieczenia : pełny   Szczegóły   zapytania  ofertowego  > zobacz            

  Drukuj

  Serwis zastępczy instalacji solarnych – otwarcie ofert

  W dniu 8.02.2017  dokonano  otwarcia ofert składanych w ramach  przetargu na  prowadzenie serwisu zastępczego  2349 instalacji solarnych  oraz instalacji  solarnej dla szpitala   Kwota brutto jaką Powiat  Suski  zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w 2017 : Część nr 1   -  instalacje  solarne  dla 2349  rodzin  : 287 786,13 zł Część nr 2 – instalacja solarna 

  Drukuj

  Książka o projekcie

  Zachęcamy   do zapoznania  się z  książką o projekcie  > zobacz      Książka   została  wydana   w nakładzie  4000 egz. i przekazana do wszystkich  Urzędów  Miast i Gmin , Powiatów, Urzędów  Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich (łącznie  2806 urzędów)   na terenie   kraju. Poniżej    przedstawiamy  spis  treści  publikacji.                

  Drukuj

  Serwis zastępczy – przetarg

  Zapraszamy   do składania ofert  w zakresie  wykonania  serwisu  zastępczego  w  roku  2017  : instalacji  solarnych  dla  2349 rodzin  instalacji  solarnej dla Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej wykonanych  w latach   2012 – 2013  w związku  z ogłoszeniem   upadłości  przez  Wykonawcę  robót   Solver  Sp.  z  o. o. Szczegóły  postępowania  przetargowego   > zobacz        

  Drukuj